هوای بارونی مرداد هوای بارونی مرداد .

هوای بارونی مرداد

ت استاندارد تعریف شده بوسیله موسسه ( کمتر از 2 اهم) در پشت دستگاه رک و UPS ها برای یک مدت زمان قابل قبول را داشته باشد . 2- چاه ارت باید طبق

ای نم دائم بوده و ارت استاندارد تعریف شده بوسیله موسسه ( کمتر از 2 اهم) در پشت دستگاه رک و UPS ها برای یک مدت زمان قابل قبول را داشته باشد .

2- چاه ارت باید طبق دستور العمل موسسه و موارد مندرج در این دستور العمل نصب گردد ، اما استفاده از سایر روشها جهت بهینه نمودن کیفیت ( همانند استفاده از بنتونیت سوپر اکتیو و لوم ) بلامانع می باشد .

3- چاه ارت باید دارای قابلیت احیاء باشد .

مشخصات فنی اتصال زمین ( چاه ارت) :ب: • بهترین راه بزرگ کردن الت، • راه های طبیعی کلفت کردن الت تناسلی، • جدید تر ین راه افزایش طول الت تناسلی، • بهترین راه افزایش سایز الت تناسلی مردان، • روش کلفت کردن سایز آلت تناسلی، • روش طبیعی برای افزایش سایز آلت تناسلی، • روشهای بزرگ کردن الت، • خرید کلفت کننده آلت، • کلفت کردن الت با گیاهان و روش سنتی، • بهترین بزرگ کننده الت تناسلی در طب جدید، • راه های افزایش طول اندام تناسلی تضمینی و دایمی، • داروهای افزایش طول آلت، • بهترین راه برای افزایش طول الت، • راه حل برای افزایش سایز الات اقایان، • داروی برای بزرگ کردن الت مرد، • چند راهکار برای بزرگ کردن الت، • خرید اینترنتی بزرگ کننده آلت تناسلی مردان، • بزرگ کردن الت مردان به روش طبیعی و قدیمی و سنتی، • داروی گیاهی بدون عوارض جهت تاخیر انداختن انزال، • راههای افزایش قطر و طول الت تناسلی در مردان بدون عوارض، • داروی گیاهی برای بزرگ شدن الت، • سفت کننده الت در نزدیکی، • درمان گیاهی انزال زود رس و شلی الت، • جدیدترین دارو برای درمان زودانزالی، • معرفترین قرص جهت جلوگیری از زود انزالی جنسی، • راهی بهتر برای دراز و کلفت کردن الت، • درازای آلت مرد با بهترین داروی گیاهی، • داروی تاخیری و بزرگ کننده الت، • افزایش رشد الت مردان، • داروهایی برای کلفت کردن آلت، • افزایش طبی و سنتی افزایش سایز و کلفتی اندام تناسلی، • قرص گیاهی جهت درمان زود انزالی به صورت قطعی و بزرگ کننده دائمی الت، • بهترین قرص جهت دیر امدن اب منی، • جدیدترین روشهای درمان زود انزالی، • بهترین دارو برای جلوگیری از انزال زود رس، • روش قوی برای دیر آمدن منی مردان، • موثرترین راه دیر امدن اب منی، • گیاهان دارویی برای افزایش درازای الات تناسلی، • روش های درازی آلت مردانه، ، قویترین قرص تاخیری در طب سنتی، • بهترین قرص برای دیر امدن اب منی مردان، • روش های طبیعی کلفت کردن آلت جنسی مردان، • بهترین قرص برای دیر امدن اب، • قرص تاخیری مجوز دار از وزارت بهداشت، • راهی موثر و مفید برای بزرگ و کلفت کردن الت، • افزایش تضمینی قطر و سایز الات تناسلی آقایان، • - روش زیاد شدن قطر آلت تناسلی، ، • - قرص برای افزایش دادن ضخامت آلت، • - مردان از چه دارویی برای بزرگ و کلفت کردن التشان استفاده میکنند، • بهترین روش برای دیر امدن اب منی، قویترین قرص تاخیری، • - خرید جدید ترین قرص برای بزرگ کردن الت مردان، • - راه های طبیعی برای افزایش حجم و کلفتی الت تناسلی مردان، • - قویترین قرص تاخیری در نزدیکی زناشویی، • - قرص برای تقویت الت تناسلی مردان در طب سنتی، • روشی تضمینی و موثر برای رشد دائمی طول و قطر الت تناسلی مردان، • بهترین دارو برای تاخیر در انزال، • بهترین روش بزرک کردن الت تناسلی، • فروش قرص افزایش دهنده سایز آلت، • خرید قرص افزایش دهنده سایز آلت، • طریقه ی جدید بزرگ کردن آلت مرد • گیاهان دارویی و تقویت جنسی، • بهترین راه سفت کردن الت، • داروهای گیاهی سنتی برای افزایش ضخامت آلت، • بهترین راههای رفع کوتاهی و کلفتی الت، • بزرگ کردن الت بوسیله داروی گیاهی، • درمان گیاهی برای بزرگ و کلفت، • افزایش تضمینی الت با بهترین داروی گیاهی، • چگونه الت تناسلی خود را بزرگ وکلفت کنیم، • راهکارهای طبیعی برای دیر به انزال رسیدن، • نمایندگی مجاز فروش قرص بزرگ کننده آلــت، • تقویت دستگاه تناسلی با گیاهان دارویی، • بهترین روش برای بزرگ کردن آلت تناسلی، • بهترین روش برای بزرگ کردن الت تناسلی، • روشهای سنتی بزرگ کردن سایز الت، • کرم حجم دهنده و طویل کننده الت، • قرص بزرگ کننده آلت جنسی مردانه، • روشهای علمی برای بزرگ کردن الت، • روشهای کلفت کردن آلت تناسلی، • - طب سنتی برای افزایش سایز و حجم الت تناسلی مردان، • - بهترین قرص جنسی برای افزایش آنی سایز و حجم الات، • - افزایش سای و ضخامت و قطر الت به صورت سنتی دائمی، • داروهای تاخیری زودانزالی دیر ارضایی آلات تناسلی، • - راههای جلوگیری از زود ارضایی خرید کمر سفت کننده، • - دارو برای انزال زود رس، راه های تاخیر در انزال، • - خرید بهترین و موثرترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی، • - فروش پستی داروی گیاهی برای بزرگ کردن آلت تناسلی، • - راهای تضمینی و سنتی برای افزایش رشد و بزرگی الت، • - خرید بهترین و موثرترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی، • - راههای بزرگ وکلفت شدن الت تناسلی، قرص مگنا رکس، • - راههای جلوگیری از زود ارضایی خرید کمر سفت کننده، • - دارو برای انزال زود رس، راه های تاخیر در انزال، • - جدیدترین داروهای گیاهی برای بزرگ کردن الت مردان، • - راهای تضمینی و سنتی برای افزایش رشد و بزرگی الت، • روش گیاه داروئی جهت افزایش طول و قطر الت مردانی، • چگونه بروش سنتی اندام تناسلی را افزایش طول دهیم، • - بلند شدن و شل نشدن و بزرگ شدن آلت تناسلی اقایان، • - بزرگتر کردن آلت تناسلی مردانه و رفع مشکلات جنسی، • - چگونه الت تناسلی خود را بزرگ کنیم، چگونه اندام، • - راهی سنتی جهت افزایش سایز الت چگونه سایز آلت را • - بزرگ کنیم ورزش ها و حرکاتی برای درمان زودانزالی، • - خرید قرص برای تقویت الت تناسلی مردان در طب سنتی، • راههای تضمینی بزرگ و کلفت کردن آلت، • - خرید جدیدترین قرص گیاهی جهت بزرگ و کلفت کردن الت، • - چگونه بدون دستگاه الت خودمان را دراز و کلفت کنیم، • - طب سنتی برای افزایش طول الت مردان به صورت تضمینی، • - راههای سنتی برای افزایش تضمینی الات تناسلی مردان، • - نسخه گیاهی بزرگ تر کردن آلت تناسلی به صورت دائمی، • - دارو برای زیاد شدن آب کمر و بزرگ نمودن بیشتر آلت، • - خرید ارزان مگنا ارایکس اصل افزایش طول و سایز الت، • - خرید پستی قرص مگنا آر ایکس برای کوتاهی الت مردان، • - بهترین قرص بهترین راه های افزایش سایز آلت تناسلی، • - چگونه طول الت خود را افزایش دهیم سنتی آلت آقایان، • - چگونه بدون دستگاه الت خودمان را دراز و کلفت کنیم، • - بهترین روش برای بزرگ کردن الت بروش سنتی و تضمینی، • - بزرگ کننده آلت، فروش داروی بزرگ و طویل کننده الت، • - راهنمایی در مورد قرص تاخیری، داروی شق کننده الت، • - روشهای سفت شدن کمر خرید پستی قرص سفت کننده ی الت، • - خرید قرص تاخیری با روش تضمینی و دائمی الت مردانی، • - اصولی ترین و مطمئن ترین دارو برای افزایش طول الت، • - بهترین روش برای افزایش درشت قطر و طول آلت تناسلی، • - قویترین داروی بزرگ کردن الت مردان تظمینی و دایمی، • افزایش تضمینی الت با بهترین داروی گیاهی، • - جدیدترین قرص بزرگ تر کننده آلت مردونه مگنا آریکس، • - خرید بهترین و موثرترین روش بزرگ] کردن آلت تناسلی، • - بهترین روش برای بزرگ کردن الت بروش سنتی و تضمینی، • - خرید جدیدترین قرص گیاهی جهت بزرگ و کلفت کردن الت، • - بهترین روش برای تقویت و بزرگ کردن آلت تناسلی مرد، • - افزایش طول و ضخامت الت به صورت همیشگی در طب سنتی، • حرکات و راههای طبیعی افزایش طول و قطر الت، • - بزرگ کردن الت مردان به روش طب سنتی به تجویز پزشک، • - خرید اینترنتی قویترین داروی بزرگ کننده آلت مردانه، • - راهی موثر برای بزرگ کردن سایزو حجم الت در طب سنتی، • - دیرانزالی و رفع زود انزالیانزال زود رس و درمان آن، • - افزایش سایزوطول و رازا وسختی الت جنسی بصورت دائمی، • - طب سنتی برای افزایش طول اندام تناسلی، افزایش طول، • - افزایش طول و قطر اندام تناسلی مردان به شیوه گیاهی، • - طب سنتی برای افزایش طول اندام تناسلی، افزایش طول، • -،

1 - مقاومت الکتریکی اتصال زمین ( چاه ارت‌ ): کل مقاومت الکتریکی اتصال زمین نسبت به جرم کلی زمین باید در سر چاه زیر 1 اهم و در پشت دستگاه UPS ها و رک زیر 2 اهم باشد . نکته 1 : کلیه هادیهای مورد استفاده در سیستم اتصال زمین باید از جنس مس خالص باشد .

نکته 2 : هادیهای لخت مورد استفاده از نوع افشان نباشد .

2 - سطح مقطع هادی اتصال زمین : سطح م


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۵۵ توسط:سمیان موضوع: نظرات (0)