هوای بارونی مرداد هوای بارونی مرداد .

هوای بارونی مرداد

به هادی زمین : کابل اتصال ترمینال (شین) به هادی زمین در لبه چاه بایستی کابل 50*1 مسی باشد که بوسیله یک کلمپ مسی به هادی زمین متصل شود .

ی : اتصال هادی زمین به صفحه مسی باید یکی از دو روش زیر باشد : 5-1 در انتهای سیم اتصال زمین یک کابلشوی مسی مجهز به دو عدد پیچ با مهره های قفل کننده نصب شود . این کابلشو می تواند از نوع پرسی باشد . ب: • قویترین و موثرترین روش رشد کردن تضمینی الت تناسلی مردان، • راه های طبیعی افزایش کلفتی و حجم آلت تناسلی، • قرص بزرگ کردن الت مردان، • افزایش دائمی بزرگی و کلفتی الت، • افزایش رشد و کلفتی الت تناسلی مردان با گیاه دارویی، • بهترین قرص افزایش دهنده طول و قطر الات تناسلی آقایان، • ساده ترین روش برای کلفت کردن الت، • حجم آلت تناسلی، • آخرین روش گیاهی برای رشد الت تناسلی در طب سنتی، • درمان کوتاهی الت با داروهای طبیعی، • قرص و کرم های مردان برای افزایش دادن سایز و حجم الت، • معروفترین وسیله برای بزرگی الت، • موثرترین گیاه برای زود انزالی به روش سنتی، • راههای بزرگ کردن الت در طب اسلامی، • داروی سفت کننده کمر از نظر طب سنتی، • نام قرص های تقویت قوای جنسی، • داروهای سنتی گیاهی سفت کننده کمر، • درمان کوچک بودن الت با مگنا ار ایکس، • - گنده کردن طبیعی الت به صورت سنتی، • راه های افزایش طول اندام تناسلی به شیوه سنتی، • برای افزایش الت تناسلی باید از چه دارویی استفاده کنیم • - بهترین بزرگ کننده الت و قیمت ان، • - قرص حجیم کننده و بزرگ کننده آلت آقایان، • - خرید حجیم کننده و بزرگ کننده آلت آقایان، • - دارو جنسی کیاهی برای قطور کردن الت، • - کمر سفت کن ایرانی، قرص های تاخیری گیاهی و سفت کننده کمر، • - جدید ترین نوع دستگاه بزرگ کننده دستگاه تناسلی، • - دارو بزرگ تر کردن الات تناسلی، • - خرید دارو بزرگ تر کردن الات تناسلی، • اروی گیاهی برای بزرگ کردن آلت به طور همیشگی، • - افزایش دهنده الت، بهترین روش بزرگ کردن دستگاه تناسلی آقایان، • - خرید اینترنتی دارو بزرگ تر کردن الات تناسلی، • - دستگاه دراز کننده و کلفت کننده الت جنسی، دستگاه دراز کننده دائم، • - فروش دارو بزرگ تر کردن الات تناسلی، • - حجم دهنده مردانه، راههای افزایش حجم الت تناسلی در مردان، • - مگناریکس بزرگ کننده آلت مردان - داروی افزایش سایز الت مگنا، • راه افزایش طول و ضخامت آلت تناسلی، • روش های بزرگ کردن آلت تناسلی، • داروی حجیم کردن آلت مردان به صورت همیشگی، • درازکردن و تاخیری الت، • بهترین روش برای بزرگ کردن الت در طب قدیم، • طب سنتی وتقویت الت جنسی مردان، • بزرگ شدن الت تناسلی، • دارو برای بلند شدن آلت مردان، • بهترین راه برای بزرگ کردن آلت، • چگونه میتوان طول الت خودراافزایش داد، • بهترین روش برای افزایش قطر، • چگونه میتوان طول الت خودراافزایش داد، • بزرگ شدن الت تناسلی با روش های ساده، • افزایش کلفتی الت، • راه های افزایش سایز الت جنسی، • داروی افزایش طول و قطر دستگاه تناسلی مردان، • روش افزایش طبیعی قطر الت تناسلی، • افزایش سایز الت، راه های افزایش طبیعی طول الت، • - خرید قرص مگنا ارایکس افزایش طول و ضخامت الت تناسلی مردان، • خرید پستی مگنارکس قرص تاخیری، • افزایش طول و ضخامت الت تناسلی مردان، • خرید پستی داروهای حجم دهنده و بزرگ کننده آلت تناسلی مرد، • - خرید اینترنتی قویترین قرص بزرگ کننده آلت مردان مگنا آر ایکس، • - خرید ارزان قویترین قرص بزرگ کننده آلت مردان مگنا آر ایکس، • - فروش قویترین قرص بزرگ کننده آلت مردان مگنا آر ایکس، • بهترین دارو برای درمان زود انزالی و درمان تضمینی کوتاهی آلت، • قرص شق و راست کننده آلت آنی و سریع، • داروی بزرگ کننده دائمی الت، • داروهای طبیعی برای بزرگ شدن الت تناسلی در طب گیاهی، ، افزایش طبیعی طول دستگاه تناسلی به شکل دائمی، • - راههای درمان کوچکی الات تناسلی، • راهکار موثر برای افزایش دائمی طول الت، • بهترین روش برای دیر ارضا شدن و افزایش دائمی طول الت تناسلی، • راه های طبیعی بزرگ شدن آلت تناسلی به صورت صد در صد تضمینی، • داروی طبیعی طویل و قطور شدن الت جنسی، • بهترین داروی تاخیری و سفت کننده الت جنسی، • جدیدترین قرص گیاهی برای دیر ارضا شدن و راست شدن الت مردان، • کپسول برای درمان انزال زودرس و راست کننده الت، • راههای گیاهی برای بزرگ کردن الت در طب سنتی، • -، قرص ویگاریکس پلاس اصل، • - بزرگ کردن الت با گیاهان دارویی، ، • چگونه طول الت را تقویت کنیم، • - افزایش طول و تقویت آلت و تاخیر انزال –، • - بهترین کپسول تاخیری در جهان، • بهترین داروی رشت الت تناسلی، • خرید قرص های تاخیری گیاهی، • معرفی و شناسایی انواع کلفت کننده، • کلفت کردن و افزایش طول الت، • درمان قطعی رفع زود انزالی، • درمان مشکلات نعوظ و شق نشدن کامل آلت با بهترین قرص تاخیری، • بهترین وارزان ترین راه جلوگیری از انزال زودرس، • بهترین و موثرترین داروی نعوظ، • مهرفی راه های بزرگ کردن و دراز کردن آلت تناسلی در مردان، • راههای درمان دستگاه تناسلی خمیده مردان، • تضمینی ترین داروی گیاهی برای بزرگ کردن دائم آلت تناسلی، • درمان زود انزالی در طب سنتی، • داروی درمان انزال زودرس، • بهترین روش جلوگیری زود انزالی • جدیدترین قرص تاخیری طبیعی تضمینی، • کپسول گیاهی بدون عوارض جهت درمان انزال زود رس مردان، • طب سنتی و تاخیری طبیعی، • بهترین راه درمان زود انزالی مردان، • بهترین قرص بزرگ کننده الت، • قرص بزرگ کننده الت و جلوگیری از انزال زود رس، • داروهایی برای کلفت کردن آلت، • راههای تضمینی افزایش قطر و کلفتی آلت، • داروی تضمینی بزرگ کننده آلت، • روشی برای افزایش طول و قطر آلت، • دارو کلفت و بزرگ کننده دایمی آلت، • دارو کلفت و بزرگ کننده دایمی آلت، • راههای موثر درمان ناتوانی جنسی، • بهترین راههای تقویت قوای جنسی، • موثرترین روش درمان نعوظ ناقص، • راههای سفت کردن کمر، • موثرترین راه بزرگ کردن، • قویترین راههای افزایش سایز الت، • روشهایی برای بزرگ کردن الت، • داروهای بزرگ و کلفت کننده آلت، • راههای تضمینی افزایش سایز آلت، • روش سفت کردن کمر مردان، • راههای جهت کلفت کردن الت، • موثرترین روش بزرگ و کلفت کردن الت، • روش های موثر افزایش طول و قطر الت، • راههای جهت کلفت کردن الت، • داروی بزرگ کننده دایمی الت، • روش های تضمینی بزرگ کردن الت، • راه هایی جهت افزایش سایز الت، • داروی بزرگ کننده دایمی الت، • قویترین دارو بزرگ حجم دهنده دستگاه تناسل، • موثرترین راههای افزایش سایز الت، • موثرترین راه افزایش طول الت مردان، • روش تضمینی بزرگ کردن الت، • روش تضمینی بزرگ کردن الت، • چگونه التی بزرگ داشته باشیم، • دارو بزرگ کننده تضمینی آلت، • روش درمان کوچک بودن آلت، • کلفت کردن دایمی آلت، • روش درمان کوچک بودن آلت • راههایی جهت بزرگ و کلفت کردن دایمی آلت، • خرید اینترنتی قرص تاخیری مردان، • بهترین روش برای بزرگ کردن الت تناسلی، • بزرگ کردن دستگاه تناسلی به روش طبیعی، به کمک دو عدد پیچ مسی به صفحه مسی محکم می شود . 5-2 به جای استفاده از پیچ بهتر است اتصالات را با استفاده از جوش اکسیژن ( برنجی ) انجام داد .

6- کابل اتصال ترمینال زمین ( شین ) به هادی زمین : کابل اتصال ترمینال (شین) به هادی زمین در لبه چاه بایستی کابل 50*1 مسی باشد که بوسیله یک کلمپ مسی به هادی زمین متصل شود .

7 - ترمینال زمین ( شین ) : ترمینال اصلی و یا شینه اصلی اتصال زمین باید در محل ورود برق به ساختمان ( کنتور ) و یا تابلوی برق نصب شود تا علاوه بر هادی زمین ، اتصال زمین ساخته به آن اتصال یابد . نکته :مسیر عبور کابل روپوش دار اتصال زمین از لبه چاه تا ورودی ساختمان بایستی یک کانال به عمق 70 cm که حداقل 10 سانتیمتر زیر ورودی کابل با ماسه نرم و ( ماسه بادی ) قرار گرفته و کوبیده شود و ورودی آن یک ردیف آجر قرار داده شود ورودی آجرها با نوار هشدار دهنده پوشانده شود ت


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۵۷ توسط:سمیان موضوع: نظرات (0)